Astma cardiale

Astma cardiale is ernstige kortademigheid als gevolg van acuut linkerventrikel hartfalen. Het  is ernstig en kan in sommige gevallen overgaan op acuut lymfoedeem. Wel is het over het algemeen goed te behandelen, vaak met simpele handelingen.

Oorzaak: hartfalen – decompensatio cordis

Hartfalen, ook bekend als decompensatio cordis, om precies te zijn hartfalen van het linker ventrikel, veroorzaakt astma cardiale. Bij astma cardiale is er in korte tijd een hoop vocht opgehoopt in de longen en de bloeddruk in de bloedvaten rond de longen erg hoog. Dit komt, omdat het linkerventrikel van het hart onvoldoende kracht heeft om al het bloed dat binnenkomt weg te pompen. Als gevolg hiervan blijft er telkens bloed achter, wat kan ophopen en daarmee deze kwaal veroorzaakt. Lees hier alles over op de pagina oorzaak.

Astma cardiale symptomen

Astma cardiale wordt zeer sterk gekenmerkt door acute, ernstige kortademigheid. Ademen is zeer lastig, de patiënt hoest veel, waarbij soms (rood) vocht meekomt. Daarnaast kan de ademhaling reutelend zijn. Voor de patiënt is het zeer beangstigend door de snelheid waarmee het optreedt. De kortademigheid ontstaat vaak ’s nachts, als de patiënt al enkele uren slaapt. Vaak verdwijnt astma cardiale relatief snel als de patiënt rechtop gaat zitten. Lees op de pagina symptomen uitgebreid over alle symptomen.

Astma cardiale behandeling

De behandeling van astma cardiale is erop gericht de druk in de bloedvaten rond de longen laag te houden. Deze druk zorgt uiteindelijk immers voor astma cardiale. Het eerste type behandeling is puur gericht op handelingen die de patiënt zelf moet verrichten. Veel patiënten die aan astma cardiale lijden, moeten bijvoorbeeld zo min mogelijk liggen. Dit kan betekenen dat in bed enkele kussens onder de rug gelegd moeten worden, om nog enigszins overeind te zitten. De benen moeten ook niet te hoog liggen. Lees hier meer over op de pagina behandeling.